Over de Durfplaats uitgeverij

De Durfplaats Campus verbindt vanuit wetenschap, techniek en innovatie, bedrijven, overheden en andere organisaties met elkaar en met de individuele mens. De Durfplaats Campus is in 2020 opgezet als ‘broedplaats’ voor maatschappelijk vernieuwende ideeën op de domeinen Luchtvaart, Infrastructuur en Governance. De Durfplaats wil kennis en vaardigheden overgedragen tussen generaties. De Durfplaats als marktplaats van inzicht biedt een kennis gedreven platform door verbinding van jonger met ouder en ouder met jonger. Oplossingen ontstaan door nieuwe wegen te gaan. Dilemma’s geduid. Dynamisch, want oplossingen passen zich aan naar tijd, plaats en context. Gedeeld, want delen genereert waarden.


De Durfplaats Uitgeverij is onderdeel van de Campus. Resultaten van onderzoek en initiatieven in de Campus worden via de uitgeverij publiek gemaakt.